Etika, filozofie

Etika, filozofie

Co je eutanazie

Co je eutanazie

Studie k pojmu dobré smrti
Academia, 1. vydání, 2018

Monografie poskytuje úvod do problematiky eutanazie v medicínském i společenském kontextu. Vychází z mnohovýznamovosti termínu "eutanazie", v níž se používá v současných diskurzech. Různě široké pojmové vymezení eutanazie totiž působí odlišné chápání eutanazie jako konceptu, stejně jako následně vede k nedorozumění na úrovni argumentace a etického hodnocení. Zmíněná polysémantičnost a odlišené chápání eutanazie jako konceptu se projevují v diskusích široké a odborné veřejnosti. V knize dále následuje sémantická analýza pojmu eutanazie, jejímž záměrem je ukázat, v jakých jednotlivých významech se pojem eutanazie používá. Přitom je pozornost věnována zejména těm významům, které se uplatňují v diskusích o eutanazii. Zohledňuje se rovněž klinický kontext relevantní pro diskusi o eutanazii. V závěru je shrnut sémantická analýza a kriticky jsou komentovány širší a užší významy pojmu eutanazie, jež se objevují v současných rozpravách. (studie k pojmu dobré smrti)

Detail
kat. č.: 109156
ISBN-13: 978-80-200-2762-7
ISBN-10: 80-200-2762-9
EAN: 9788020027627
jazyk: český
stran: 297
vazba: brožovaná
rozměry: 130x200 mm
váha: 415 g
barva: černobíle
Cena: 365,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: