novinka
Psychologie kriminálního chování

Psychologie kriminálního chování

Vybrané otázky etiologie, andragogické intervence a resocializace
Grada, 1. vydání, 2020

Publikace se věnuje závažné sociální problematice deliktů a trestných činů. Přináší analýzu kriminálního chování i psychologických a edukačních problémů, které souvisejí s ovlivňováním chování osob v průběhu výkonu trestu ve vězení a po jejich propuštění.
V první části publikace jsou obsažena teoretická východiska problematiky:
• kriminalita, její příčiny a zdroje
• osobnostní rysy a vlastnosti kriminální subkultury
• psychologie kriminálního chování jako aplikovaná vědní disciplína
Dále jsou popsány psychosociální aspekty výchovného působení na deviantní a kriminální subkulturu jak ve věznicích, tak po propuštění odsouzených. Zvýšená pozornost je věnována jejich resocializaci a následné edukaci v rovině preventivní i v rovině nápravy pomocí integračních nástrojů.
Závěr knihy zpracovává praktické zkušenosti a poznatky z odborného působení autorů. Publikace je obohacena o řadu originálních ukázek a kazuistik z (post)penitenciární praxe.

Detail
kat. č.: 109962
ISBN-13: 978-80-271-0731-5
ISBN-10: 80-271-0731-8
EAN: 9788027107315
jazyk: český
stran: 208, ilustrace
vazba: brožovaná
rozměry: 165x240 mm
váha: 35 g
barva: černobíle
Cena: 299,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: