Pedagogika

Pedagogika

Psychopedie

teoretické základy a metodika
2013, 5. dopl. a upr. vydání, Parta
ISBN-13:
978-80-7320-187-6 
ISBN-10:
80-7320-187-9 
kat. č.:
106095 
cena: 
574,- Kč
Detail
Do košíku
výprodej
-50 %

Testy partnerské shody

2001, 1. vydání, Portál
ISBN-13:
978-80-7178-500-2 
ISBN-10:
80-7178-500-8 
EAN:
9788071785002 
kat. č.:
109043 
běžná cena: 
139,- Kč
Vaše cena: 
69,- Kč
Detail
Do košíku
výprodej
-51 %

Testy rodinné soudržnosti

2001, 1. vydání, Portál
ISBN-13:
978-80-7178-501-9 
ISBN-10:
80-7178-501-6 
EAN:
9788071785019 
kat. č.:
109041 
běžná cena: 
159,- Kč
Vaše cena: 
78,- Kč
Detail
Do košíku

Transdisciplinární didaktika

O učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory
2017, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-8568-8 
ISBN-10:
80-210-8568-1 
EAN:
9788021085688 
kat. č.:
108897 
cena: 
379,- Kč
Detail
Do košíku

Volný čas seniorů

2016, 1. vydání, Grada
ISBN-13:
978-80-247-5535-9 
ISBN-10:
80-247-5535-1 
EAN:
9788024755359 
kat. č.:
108447 
cena: 
239,- Kč
Detail
Do košíku

Výchova ke zdraví

2016, 2. aktual. vydání
ISBN-13:
978-80-247-5351-5 
EAN:
9788024753515 
kat. č.:
107780 
cena: 
429,- Kč
Detail
Do košíku

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole

2014, 1. vydání, Galén, Karolinum
ISBN-13:
978-80-246-2885-1 
EAN:
9788024628851 
kat. č.:
107881 
cena: 
260,- Kč
Detail
Do košíku

Vzdělávání Romů

2011, 2. přeprac. vydání, Galén, Karolinum
ISBN-13:
978-80-246-1909-5 
EAN:
9788024619095 
kat. č.:
107882 
cena: 
170,- Kč
Detail
Do košíku

Základy školní pedagogiky

2009, 1. vydání, Paido
ISBN-13:
978-80-7315-183-6 
ISBN-10:
80-7315-183-9 
EAN:
9788073151836 
kat. č.:
108868 
cena: 
129,- Kč
Detail
Do košíku

Zdraví a nemoc

Vybraná témata pro učitele
2008, 1. vydání, Gaudeamus
ISBN-13:
978-80-7041-239-8 
ISBN-10:
80-7041-239-9 
EAN:
9788070412398 
kat. č.:
108218 
cena: 
168,- Kč
Detail
Do košíku

Zraková postižení

behaviorální přístupy při edukaci s pomůckami
2019, 1. vydání, Grada
ISBN-13:
978-80-271-2110-6 
ISBN-10:
80-271-2110-8 
EAN:
9788027121106 
kat. č.:
109392 
cena: 
249,- Kč
Detail
Do košíku