Skripta > UK Praha

UK Praha

Cytopatologie, patobiochemie a patofyziologie

Cytopatologie, patobiochemie a patofyziologie

Všeobecná část, Skripta UK Praha
Galén, Karolinum, 2. vydání, 2003

Učební text pro posluchače FTVS UK si klade za cíl přiblížit studentům základy patologie na buněčné a subbuněčné úrovni, biochemické změny provázející vybrané nemoci a teoreticko-klinické názory na působení patogenních podnětů na organismus.

Z obsahu:
Cytopatologie
1. Úvod do problematiky
2. Změny ve velikosti, tvaru a počtu buňek
3. Abnormality (patologie) subbuněčných organel a partikulí
Základy patobiochemie
1. Základní metabolismus živin
2. Metabolické pochody základních živin a jejich poruchy
Patofyziologie
1. Charakteristika oboru a základní terminologie
2. Zdraví, nemoc, stádia nemoci
3. Etiologie a patogeneze
4. Reaktivita organismu
5. Vnější příčiny chorobných stavů
6. Reakce organismu na patogenní podněty
Stres
1. Definice a druhy stresů
2. Teorie stresu
3. Anatomické a humorální mechanismy stresové reakce
4. Stres a imunitní systém
5. Somatické a psychické následky nadměrného stresu
6. Patofyziologie postižení různých systémů vyvolaných stresem
7. Šok
Bolest
1. Definice neurofyziologie bolesti
2. Patofyziologie nocicepce a bolesti
3. Endogenní a exogenní tlumení bolesti

Detail
kat. č.: 101235
ISBN-13: 978-80-246-0717-7
ISBN-10: 80-246-0717-4
EAN: 9788024607177
jazyk: český
stran: 255
vazba: brožovaná
rozměry: 150x210 mm
barva: černobílá
Cena: 260,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: