Skripta > UK Praha

UK Praha

Analytické separační metody

2005, 1. dotisk vydání, Galén, Karolinum
ISBN-13:
80-246-0852-9 
EAN:
9788024608525 
kat. č.:
100272 
cena: 
280,- Kč
Detail
Do košíku

Anatomie rostlin

2010, 3. přeprac. vydání, Galén, Karolinum
ISBN-13:
978-80-246-1867-8 
EAN:
9788024618678 
kat. č.:
100317 
cena: 
220,- Kč
Detail
Do košíku

Biomedicínská informatika I

Základy informatiky pro biomedicínu a zdravotnictví
2002, 1. vydání, Galén, Karolinum
ISBN-13:
80-246-0609-7 
EAN:
9788024606095 
kat. č.:
100728 
cena: 
160,- Kč
Detail
Do košíku

Biomedicínská informatika II

Biomechanika lidského skeletu a umělých náhrad jeho částí
2006, 1. vydání, Galén, Karolinum
ISBN-13:
80-246-1227-5 
EAN:
9788024612270 
kat. č.:
100729 
cena: 
480,- Kč
Detail
Do košíku

Biomedicínská statistika III.

Statistické metody v epidemiologii - soubor (Svazek 1 a 2)
2003, 1. vydání, Galén, Karolinum
ISBN-13:
80-246-0765-4 
EAN:
9788024607658 
kat. č.:
100735 
cena: 
380,- Kč
Detail
Do košíku

Biomedicínská statistika IV.

Základy statistiky v prostředí R
2013, 1. vydání, Galén, Karolinum
ISBN-13:
978-80-246-2245-3 
kat. č.:
100738 
cena: 
260,- Kč
Detail
Do košíku

Cytopatologie, patobiochemie a patofyziologie

Všeobecná část, Skripta UK Praha
2003, 2. vydání, Galén, Karolinum
ISBN-13:
80-246-0717-4 
EAN:
9788024607177 
kat. č.:
101235 
cena: 
250,- Kč
Detail
Do košíku

Dermatovenerologie

Učební texty pro bakaláře, Skripta UK Praha
2003, 1. vydání, Galén, Karolinum
ISBN-13:
80-246-0636-4 
EAN:
9788024606361 
kat. č.:
101375 
cena: 
210,- Kč
Detail
Do košíku

Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi

Skripta UK Praha
2004, 1. vydání, Galén, Karolinum
ISBN-13:
80-246-0921-5 
EAN:
9788024609218 
kat. č.:
101568 
cena: 
260,- Kč
Detail
Do košíku

Embryologie pro pediatry

Učebnice pro lékařské fakulty
1992, 2. dopl. vydání, Galén, Karolinum
ISBN-13:
80-7066-562-9 
kat. č.:
101854 
cena: 
98,- Kč
Detail
Do košíku

English in the Medical Profession

Skripta UK Praha
2004, 1. vydání, Galén, Karolinum
ISBN-13:
80-246-0151-6 
EAN:
9788024601519 
kat. č.:
101914 
cena: 
190,- Kč
Detail
Do košíku

Farmaceutická chemie I.

2016, 3. 1. dotisk vydání, Karolinum
ISBN-13:
978-80-246-2033-6 
ISBN-10:
80-246-2033-2 
EAN:
9788024620336 
kat. č.:
108413 
cena: 
135,- Kč
Detail
Do košíku

Fyziologie gastrointestinálního traktu

2013, 2. upravené vydání, Karolinum
ISBN-13:
978-80-246-2189-0 
ISBN-10:
80-246-2189-4 
EAN:
9788024621890 
kat. č.:
108666 
cena: 
135,- Kč
Detail
Do košíku

Histologie II

Skripta UK Praha
2003, 1. vydání, Galén, Karolinum
ISBN-13:
80-246-0476-0 
kat. č.:
102530 
cena: 
90,- Kč
Detail
Do košíku

I. Základy biologie a genetiky, II. Vývoj a růst člověka

Skripta UK Praha
2011, 3. 1. dotisk vydání, Galén, Karolinum
ISBN-13:
978-80-246-1709-1 
EAN:
9788024617091 
kat. č.:
102798 
cena: 
210,- Kč
Detail
Do košíku

I. Základy biologie a genetiky, II. Vývoj a růst člověka

Skripta UK Praha
2006, 1. vydání, Galén, Karolinum
ISBN-13:
80-246-1100-7 
EAN:
9788024611006 
kat. č.:
102797 
cena: 
200,- Kč
Detail
Do košíku

Kapitoly z klinické biochemie

2. doplněné a přepracované vydání
2004, 2. dopl. přeprac. vydání, Galén, Karolinum
ISBN-13:
80-246-0678-X 
EAN:
9788024606781 
kat. č.:
103199 
cena: 
350,- Kč
Detail
Do košíku

Medicínská terminologie

2004, 1. vydání, Galén, Karolinum
ISBN-13:
80-246-0884-7 
EAN:
9788024608846 
kat. č.:
104048 
cena: 
100,- Kč
Detail
Do košíku

Nové směry v biologických oborech a jejich speciálních didaktikách I

Skripta UK Praha
2005, 2. vydání, Galén, Karolinum
ISBN-13:
80-246-1010-8 
EAN:
9788024610108 
kat. č.:
104602 
cena: 
190,- Kč
Detail
Do košíku

Patologická fyziologie srdce a cév

Skripta UK Praha
2003, 1. vydání, Galén, Karolinum
ISBN-13:
978-80-246-0597-5 
ISBN-10:
80-246-0597-X 
kat. č.:
105137 
cena: 
150,- Kč
Detail
Do košíku

Pneumologie - učební texty univerzity Karlovy v Praze

Skripta UK Praha
2005, 1. vydání, Galén, Karolinum
ISBN-13:
80-246-0993-2 
kat. č.:
105375 
cena: 
230,- Kč
Detail
Do košíku

Praktikum umělé výživy

Učební texty k praktickým cvičením z umělé výživy
2007, 1. vydání, Galén, Karolinum
ISBN-13:
80-246-1303-4 
EAN:
9788024613031 
kat. č.:
105668 
cena: 
150,- Kč
Detail
Do košíku

Seminární cvičení z obecné a anorganické chemie

ISBN-13:
978-80-246-1439-7 
EAN:
9788024614397 
kat. č.:
106441 
cena: 
130,- Kč
Detail
Do košíku

Soudnělékařská diagnostika náhlé smrti

Forensic-Medicine Diagnostics of Sudden Death
2007, 1. vydání, Galén, Karolinum
ISBN-13:
978-80-246-1327-7 
EAN:
9788024613277 
kat. č.:
106629 
cena: 
70,- Kč
Detail
Do košíku