Skripta > LFMU Brno > Zdravotní sestry, ošetřovatelství

Zdravotní sestry, ošetřovatelství

Chronická bolest jako ošetřovatelský problém

ISBN-13:
978-80-7368-461-7 
ISBN-10:
80-7368-461-6 
EAN:
9788073684617 
kat. č.:
109369 
cena: 
55,- Kč
Detail
Do košíku

Deník ošetřovatelské praxe

2013, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-6215-3 
EAN:
9788021062153 
kat. č.:
101334 
cena: 
94,- Kč
Detail
Do košíku

Komunitní ošetřovatelství pro porodní asistentky

2010, 1. dotisk vydání, NCO NZO
ISBN-13:
978-80-7013-500-6 
ISBN-10:
80-7013-500-X 
EAN:
9788070135006 
kat. č.:
103457 
cena: 
291,- Kč
Detail
Do košíku

Logbook pro odbornou ošetřovatelskou praxi

2014, 2. přepracované vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-7108-7 
EAN:
9788021071087 
kat. č.:
103778 
cena: 
268,- Kč
Detail
Do košíku

Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči: kardiovaskulární aparát

2017, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-8789-7 
ISBN-10:
80-210-8789-7 
EAN:
9788021087897 
kat. č.:
108964 
cena: 
255,- Kč
Detail
Do košíku

Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči: respirační systém

2018, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-9094-1 
ISBN-10:
80-210-9094-4 
EAN:
9788021090941 
kat. č.:
109494 
cena: 
179,- Kč
Detail
Do košíku

Úvod do wound managmentu

Příručka pro hojení chronických ran pro studeny nelékařských oborů
2012, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-6048-7 
EAN:
9788021060487 
kat. č.:
107535 
cena: 
299,- Kč
Detail
Do košíku

Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče o pacienty s onemocněním srdce a dýchacích cest

2013, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-6354-9 
EAN:
9788021063549 
kat. č.:
107736 
cena: 
158,- Kč
Detail
Do košíku