Skripta > LFMU Brno > Ostatní

Ostatní

Anatomie dětského věku

2015, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-8061-4 
EAN:
9788021080614 
kat. č.:
100298 
cena: 
441,- Kč
Detail
Do košíku

Didaktika tělesné výchovy

2009, 2. přepr. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-4936-9 
EAN:
9788021049369 
kat. č.:
101576 
cena: 
210,- Kč
Detail
Do košíku

English for Laboratory Technicians

Skripta LFMU
2007, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-4241-4 
kat. č.:
101907 
cena: 
284,- Kč
Detail
Do košíku

Gastronomie a technologie přípravy pokrmů

2015, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-7878-9 
EAN:
9788021078789 
kat. č.:
102301 
cena: 
339,- Kč
Detail
Do košíku

Instrumentální technika

obor zdravotní laborant
2014, 2. dopl. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-7103-2 
EAN:
9788021071032 
kat. č.:
102922 
cena: 
365,- Kč
Detail
Do košíku

Integrovaný záchranný systém

2011, 4. aktualizované vydání, Armex Praha
ISBN-13:
978-80-87451-01-4 
ISBN-10:
80-87451-01-5 
EAN:
9788087451014 
kat. č.:
108835 
cena: 
172,- Kč
Detail
Do košíku

Klinická mikrobiologie

2014, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-7503-0 
EAN:
9788021075030 
kat. č.:
103343 
cena: 
281,- Kč
Detail
Do košíku

Klinické využití chimerické monoklonální protilátky rituximab

Edice kontinuálního vzdělávání v medicíně č. 12
2004, 1. vydání
ISBN-13:
80-210-3391-6 
kat. č.:
103389 
cena: 
182,- Kč
Detail
Do košíku

Laboratórna medicína pre študentov všeobecného lekárstva

poznámky k prednáškam
2017, 1. vydání, Herba
ISBN-13:
978-80-89631-68-1 
ISBN-10:
80-89631-68-1 
EAN:
9788089631681 
kat. č.:
109104 
cena: 
388,- Kč
Detail
Do košíku

Manažment pre nelekárske študijné programy

Vysokoškolská učebnica
2016, 1. vydání, Osveta
ISBN-13:
978-80-8063-447-6 
ISBN-10:
80-8063-447-5 
EAN:
9788080634476 
kat. č.:
108887 
cena: 
235,- Kč
Detail
Do košíku

Metody řešení matematických úloh II.

2004, 3. vydání, MU Brno
ISBN-13:
80-210-3528-5 
kat. č.:
104100 
cena: 
209,- Kč
Detail
Do košíku

Mikroskopická anatomie

2014, 3. 1. dotisk přeprac. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-5550-6 
EAN:
9788021055506 
kat. č.:
104144 
cena: 
227,- Kč
Detail
Do košíku

Modelování a simulace komplexních systémů

Jak lépe porozumět světu
2011, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-5318-2 
ISBN-10:
80-210-5318-6 
EAN:
9788021053182 
kat. č.:
109439 
cena: 
349,- Kč
Detail
Do košíku

Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU

(fyzika, chemie, biologie)
2019, 1. 1.dotisk vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-9045-3 
ISBN-10:
80-210-9045-6 
EAN:
9788021090453 
kat. č.:
109251 
cena: 
160,- Kč
Detail
Do košíku

Ošetřovatelské postupy založené na důkazech

2019, 2. doplněné a přepracované vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-9297-6 
ISBN-10:
80-210-9297-1 
EAN:
9788021092976 
kat. č.:
109713 
cena: 
279,- Kč
Detail
Do košíku

Ošetřovatelské postupy založené na důkazech

2. díl
2014, 1. vydání, Masarykova univerzita
ISBN-13:
978-80-210-7415-6 
EAN:
9788021074156 
kat. č.:
104968 
cena: 
264,- Kč
Detail
Do košíku

Pitevní cvičení z normální anatomie

2011, 3. vydání, Masarykova univerzita
ISBN-13:
978-80-210-5471-4 
EAN:
9788021054714 
kat. č.:
105346 
cena: 
87,- Kč
Detail
Do košíku

Pokyny pro vypracování bakalářské práce v oboru fyzioterapie a léčebná rehabilitace

Skripta LFMU
2004, 1. vydání
ISBN-13:
80-210-3485-8 
kat. č.:
105434 
cena: 
49,- Kč
Detail
Do košíku

Praktické / rodinné lékařství

pro magisterské studium lékařských věd, Skripta LFMU
2002, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
80-210-2939-0 
kat. č.:
105654 
cena: 
61,- Kč
Detail
Do košíku

První pomoc

2014, 1. vydání, Masarykova univerzita
ISBN-13:
978-80-210-7020-2 
EAN:
9788021070202 
kat. č.:
105889 
cena: 
213,- Kč
Detail
Do košíku

Speciální stomatologická receptura pro praktická cvičení z farmakologie

Skripata LFMU
2000, 2. přeprac. vydání, MU Brno
ISBN-13:
80-210-2433-X 
kat. č.:
106672 
cena: 
53,- Kč
Detail
Do košíku

Systematická mediastinální lymfodenektomie

Její význam při stanovení stagingu a léčbě plicního karcinomu, Edice kontinuálního vzdělávání v medicíně č. 5
2000, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
80-210-2410-0 
kat. č.:
106919 
cena: 
103,- Kč
Detail
Do košíku

Textová cvičebnice německého jazyka pro lékařské fakulty

Skripta LFMU
2003, 6. vydání, MU Brno
ISBN-13:
80-210-3216-2 
kat. č.:
107124 
cena: 
82,- Kč
Detail
Do košíku

Tuberkulóza

Skripta LFMU
1998, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
80-210-1851-8 
kat. č.:
107378 
cena: 
76,- Kč
Detail
Do košíku