Skripta > LFMU Brno > Kardiologie

Kardiologie

Kardiovaskulární choroby v těhotenství

Sborník prací Lékařské fakulty 121
2005, 2. přeprac. a rozšíř. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-3683-3 
ISBN-10:
80-210-3683-4 
kat. č.:
103252 
cena: 
456,- Kč
Detail
Do košíku

Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče o pacienty s onemocněním srdce a dýchacích cest

2013, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
978-80-210-6354-9 
EAN:
9788021063549 
kat. č.:
107736 
cena: 
158,- Kč
Detail
Do košíku