Skripta > LFMU Brno > Chirurgie, traumatologie, ortopedie

Chirurgie, traumatologie, ortopedie

Endoskopické endonazální operace

Endoskopické endonazální operace

Sborník prací Lékařské fakulty 117
MU Brno, 1. vydání, 1998

Předkládaná monografie shrnuje informace dvou pracovišť - ORL kliniky v Hradci králové a ORL kliniky v Brně - která se intenzívně zabývají problematikou endoskopických endonazalních operací. Monografie může být považována za inspiraci pro hlubší zájem o uvedenou oblast. Studenti by v ní měli spatřovat prezentaci části oboru ORL a chirurgie hlavy a krku ve své v současnosti nejdynamičtější a nejmodernější oblasti. Základy pro orientaci v této oblasti by měli najíti lékaři při postgraduálním vzdělávání.

Z obsahu:
1. Endoskopie obecně
2. Názvosloví diagnostických a terapeutických výkonů
3. Historie endonazálni endoskopie a chirurgie
4. Embryologické a anatomické poznámky
S. Fyziologie a patofyziologie
6. Koncepce funkční endonazální
7. Metody funkční endonazální chirurgie
8. Instrumentartum
9. Diagnostická endoskopie
10. Endoskopická endonazalní chirurgie
11. Metodické poznámky a vlastní zkušenosti ORL kliniky v Hradci Králové s endonazální endoskopickou chirurgií
12. Metodické poznámky a vlastní zkušenosti dětské ORL, kliniky v Brně s endonazální endoskopickou chirurgií u dětí
12. Jak zvládnout endoskopickou diagnostiku a FES
13. Závěr
14. Souhrn
15. Literatura
16. Obrazová příloha

Detail
kat. č.: 101900
ISBN-13: 80-210-1957-3
jazyk: český
stran: 118
vazba: brožovaná
rozměry: 170x240 mm
barva: barevná
Cena: 46,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: