Skripta > LFMU Brno > Ostatní

Ostatní

English for Laboratory Technicians

English for Laboratory Technicians

Skripta LFMU
MU Brno, 1. vydání, 2007

Studenti předmětů s laboratorní tématikou i pracovníci klinických laboratoří jsou vystaveni denní potřebě rozumět, případně interaktivně komunikovat s vysoce sofistikovanou instrumentální technikou v anglickém jazyce. Jedná se o jednoduché pojmenování funkčních tlačítek, informace o stavu systému, chybová hlášení s popisem závady a návodem na její odstranění apod. Znalost anglické laboratorní terminologie včetně správné výslovnosti patří dnes k základní gramotnosti laboratorního pracovníka. Kromě snadné a správné komunikace s analytickými a instrumentálními systémy usnadňuje i orientaci v odborné anglické literatuře. Učební text „English for laboratory technicians" obsahuje výběr z často používané anglické terminologie v dnešní laboratorní praxi klinických laboratoří.
Učební text je rozdělen do 15ti lekcí s jednotnou strukturou. Každá lekce začíná krátkým odborným textem z různých oblastí činnosti klinických laboratoří. Následuje slovník vybraných slov z textu s fonetickým přepisem výslovnosti. Věty překladových cvičení do angličtiny vycházejí z úvodního textu.
Překladová cvičení do češtiny obsahují často používaná hesla vždy se stručným významovým výkladem.
Použití učebního textu předpokládá základní znalost anglické gramatiky.
V každé lekci jsou stručně probrány 2-3 mluvnické tvary s četnými příklady vždy se cvičením na ověření znalosti jejich použití.
Na konci učebního textu je uveden anglicko-český a česko-anglický slovník sestavený z termínů obsažených v jednotlivých lekcích včetně fonetického přepisu výslovnosti. Ve zvláštním sešitě je obsažen klíč ke všem překladovým a gramatickým cvičení učebního textu.
Učební text je primárně určen pro studenty bakalářského studia oboru Zdravotní laborant na LF MU.
Autoři učebního textu budou rádi, pokud najde uplatnění při výuce anglického jazyka i v ostatních oborech s laboratorní tématikou, ve vysokoškolském a středoškolském, pregraduálním i postgraduálním vzdělávání.

Detail
kat. č.: 101907
ISBN-13: 978-80-210-4241-4
jazyk: český
stran: 164
vazba: brožovaná
rozměry: 210x297 mm
barva: černobílá
Cena: 284,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: