Skripta > LFMU Brno > Hematologie, onkologie

Hematologie, onkologie

Folikulární lymfomy

Folikulární lymfomy

Edice kontinuálního vzdělávání v medicíně č. 6
1. vydání, 2001

Cílem této publikace je podat souhrnně, přehledně, ale přitom dosti podrobně a kriticky soubor moderních poznatků o folikulárních lymfomech. Je jich dnes tolik, že dobrá orientace v této problematice je možná jen při její hluboké znalosti. Může se tedy stát, že při povrchním hodnocení jsou některé informace přijímány nekriticky optimisticky, jiné, důležité, zase mírně přehlíženy. V tomto textu jsou nastíněny otázky molekulární biologie a diagnostiky, ale hlavní důraz je kladen na terapii. Terapeutických možností je dnes velmi mnoho a sahají od klasických, desetiletí známých alkylačních cytostatik, až po nejmodernější postupy, jako je terapeutické podávání monoklonálních protilátek a speciální typy alogenních transplantací krvetvorných buněk. Velmi často je nutné pro konkrétního nemocného zvolit nejvhodnější individuální postup, což vyžaduje dobré malosti všech pro a proti toho kterého přístupu. Zdá se, že léčba nemocných s folikulárními lymfomy dnes již není možná bez spolupráce se specializovaným pracovištěm, které se problematikou lymfomů dlouhodobě, do hloubky a v celé šíři zabývá.
Práce je rozdělena do 7 kapitol a seznamuje nás v úvodu historií a klasifikací této choroby, její epidemiologií a molekulárně-biologickými charakteristikami onemocnění. V druhé části se autor zabývá klinickým obrazem onemocnění a největší část díla je věnována možnostem jeho léčby.
Publikaci vhodně doplňuje 13 barevných a 8 černobílých obrázků, grafy a tabulky.

Detail
kat. č.: 102171
ISBN-13: 80-210-2563-8
jazyk: český
stran: 88
vazba: brožovaná
rozměry: 147x210 mm
barva: černobílá; barevná příloha
Cena: 46,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: