Skripta > LFMU Brno > Etika, filozofie

Etika, filozofie

Health, Disease, Normality

Health, Disease, Normality

Edice kontinuálního vzdělávání v medicíně č. 11
1. vydání, 2004

Práce nejprve stručně shrnuje diskuse, které se v teorii (filozofii) medicíny v současnosti vedou o definování pojmů zdraví, nemoci a normality a snaží se o naznačení zprostředkujícího stanoviska mezi „scientistickými" a „humanit-nimi" přístupy. Podrobná pozornost je pak věnována teorii rozlišování stavu zdraví a nemoci – především statistickým technikám, používaným ke zvládání problému interindividuální variability, která vystupuje jako rušivý faktor v diagnostickém procesu. Podstata interindividuální variability je v prvním přiblížení interpretována na základě variačního kalkulu, v další aproximaci však se zdůrazněním nelineárních interakcí. Jako původní příspěvek k dosavadní literatuře je upozorněno na nutnost zobecnit – v několika směrech – úvahy vycházející z binomické distribuce; dále je provedeno rozlišení velkých a malých faktorů znaků či nemocí a je ukázán jejich vliv na příslušné distribuce četností. V souvislosti s tímto dělením je originálně vypracován na jedné straně pojem „nemoci z jedné velké příčiny" a s tím související „alternativní model zdraví a nemoci", na druhé straně pojem nemoci komplexní, multifaktoriální podle „odstupňovaného modelu zdraví a nemoci". Je stručně vykázáno místo koncepce normálnosti v medicíně a zdůrazněna souvislost normálního (referenčního) intervalu s alternativním modelem zdraví a nemoci. Stručně jsou zmíněny statistické techniky související s využíváním alternativního modelu a problém (nevyžádaného) sériového vyšetřování mnoha znaků zároveň. Původní je i oddíl o riziku nemoci jako plynulé funkci znaku, interpretovaný na základě autorových vlastních experimentálních zkušeností a s využitím koncepcí populační genetiky. V závěru je poukázáno na systémovost organizmu, jejíž respektování zcela přesahuje vyhodnocování znaků ve vzájemné izolaci, na existenci „individuálního stavebního plánu" a „individuální normy" a naznačena budoucnost multivariačních statistických metod k rozlišení stavu zdraví a nemoci, popř. nemocí od sebe navzájem.
Práce by mohla zaujmout nejen přemýšlivé lékaře, ale i čtenáře z dalších profesí – právníky, bioetiky a filozofy.

Z obsahu:
- General definition of health and disease
- Distinguishing between health and disease
- Alternative model of health and disease
- Pathology arising inside the homogeneous population. Graded model of health and disease
- Interaction of factors, evolutionary constraints, Multivariate norm
- Bibliography

Detail
kat. č.: 102469
ISBN-13: 80-210-3389-4
jazyk: anglický
stran: 52
vazba: brožovaná
rozměry: 147x205 mm
barva: černobílá
Cena: 23,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: