Skripta > LFMU Brno > Biochemie, chemie

Biochemie, chemie

Klinická biochemie

Klinická biochemie

bakalářský obor Zdravotní laborant
MU Brno, 3. vydání, 2015

Předkládaný text je určen pro studenty bakalářského oboru Zdravotní laborant. Klinická biochemie je jedním ze sedmi profilových laboratorních oborů, ve kterých získává student odborné znalosti a praktické dovednosti v průběhu bakalářského studia. Text je rozdělen na tři tématicky odlišné části.Obená část obsahuje kapitoly, které jsou v mnohém společné pro různé laboratorní obory. Popisuje procesy laboratorní diagnostiky, týmovou spolupráci všech pracovních kategorií, laboratorní informační systémy, management a ekonomiku laboratorních provozů. Jsou probírány základní analytické znaky metod, způsoby kalibrace a vyjadřování laboratorních nálezů. Podrobně jsou popsány faktory, které mohou významným způsobem ovlivnit validitu výsledku; interní a externí kontrola kvality, možné interference a typy chyb laboratorních analýz. Klinická část popisuje všechny důležité systémy, orgány a tkáně se zaměřením na správnou indikaci a interpretaci biochemických laboratorních nálezů v diagnostickém procesu. Analytická část v přehledné formě zachycuje analytické postupy používané v laboratorní biochemické diagnostice. Základ tvoří doporučené, rutinní metody s popisem principů, reakčních postupů a funkcí jednotlivých součástí reakčních směsí. Pozornost je věnována existující návaznosti a nejistotě jednotlivých analytických postupů.

Detail
kat. č.: 103316
ISBN-13: 978-80-210-7788-1
EAN: 9788021077881
jazyk: český
stran: 254
vazba: brožovaná
rozměry: 295x205 mm
barva: černobílá
Cena: 369,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: